HR-Plus werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers: van retailorganisatie tot bank en van technisch dienstverlener tot ministerie. Lees meer over onze klanten, of neem contact op voor meer informatie.

Rabobank
Rabobank

Diensten
Blauwdruk maken
Functioneel en technisch ontwerp
Implementeren, inrichten en realiseren in SAP HCM
Auditing
Begeleiden van upgrades

Informatie

Een boeiende klant van HR-Plus is al jaren de Rabobank. Deze organisatie heeft een grote diversiteit aan regelingen, veel medewerkers (en daardoor van elke uitzondering wel één) en heeft te maken met veel fusies en bijbehorende perikelen. Deze complexiteit raakt de kaders van afspraken en softwarematige mogelijkheden, en gaat daar soms overheen. Daarnaast is de Rabobank een modern bedrijf dat de nieuwste ontwikkelingen in de gaten houdt en daar haar eigen kijk op heeft.

HR-Plus bracht bij de Rabobank verschillende kleine en middelgrote projecten tot een goed einde, bijvoorbeeld:

  • Doorvoeren van de Wet walvis (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten) inclusief loonaangifte.
  • Implementatie van Levensloopregeling.
  • Redesign van de 30%-regeling.
  • Onbetaald verlof en berekening van WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
  • Loondoorbetaling in het 1e en 2e ziektejaar.
  • Implementatie van de correctie- en nabetalingsfunctionaliteit.
  • Standaardiseren van payroll en salarisboeking.
  • Inrichting van demonstratieomgeving van reisadministratie en -afrekening.
  • In het dagelijks beheer vervult HR-Plus bij de Rabobank nog altijd een belangrijke rol.

Naast het analyseren en oplossen van productieproblemen, ondersteunt HR-Plus de Rabobank in de Productie Acceptatie Test. Ook hebben we zitting in de Beslisgroep, waar beslisdocumenten met oplossingsvoorstellen worden besproken.

 
 
01/07/2018 UTC Nederland live met SAP HCM Payroll op ADP Global View
 
 

 
01/10/2016 HR-Plus levert SAP HCM/Payroll ondersteuning bij Lidl
  HR-Plus voert SAP HCM Payroll werkzaamheden uit bij Lidl. Er worden beheerw..

Lees Meer